Miljø - billede af træ

Miljø

Når handling betyder mere end ord
Når talen falder på miljøpolitik, er mange virksomheder glade for at kunne fremvise certifikater og mærkninger, som garanterer for et miljørigtigt produkt. Sådanne certificeringer giver POS Creative A/S’ mangeartede og komplekse produkter desværre ingen muligheder for at opnå.

Betyder det så, at POS Creative A/S ikke tænker på miljøet? På ingen måde. Hele virksomhedens personale bliver løbende uddannet og opfordret til at tænke på miljøet i deres daglige virke. Det forventes, at både ledere, mellemledere, konsulenter samt produktionsmedarbejdere agerer miljømæssigt anstændigt.  

Værn om miljøet – Det gør vi
Det er naturligvis nødvendigt at vurdere de miljøeffekter, der er forbundet med hele livscyklussen af et produkt, fra det øjeblik råvaren udvindes, til produktet bortskaffes efter endt brug.

Imellem disse yderpunkter bliver det egentlige produkt fremstillet, samlet samt anvendt til at dække et givent behov. Vi har naturligvis mulighed for at tage miljøbevidste valg i de dele af cyklussen, hvor vi som fabrik er impliceret. Disse valg tager vi meget alvorligt, hvilket fremgår af følgende redegørelse.

Vores råvarer
Vi fremstiller produkter af mange forskellige typer råvarer. Mange er helt eller delvis baseret på genbrugsmaterialer. Eksempelvis består det rå-pap, som er kernen i mange produktioner, af 100% genbrugsmateriale.

Af recirkulerede plasttyper kan nævnes PP-folie, som benyttes til diverse udstansede produkter. Eksempelvis består sort PP-folie af mere end 50% regenereret materiale.

Vi fordrer desuden, at vores råvareleverandører har nedskrevne miljøpolitikker, samt er miljøcertificeret i forhold til de forskellige standarder indenfor den givne branche; ISO1400, Svanemærket, FSC, EMAS, Blomsten, mfl.

Vores produktion – fremstilling
Vi tilstræber kontinuerligt en meget høj andel af egenproduktion. Dette betyder i praksis, at såfremt en given operation kan udføres på egen fabrik, vil den også blive det, uagtet at vi kan opnå besparelser ved at outsource den givne operation.

Ved at afstå fra beskedne besparelser opnået gennem outsourcing, er det vort mål at begrænse unødig og forurenende transport af halvfabrikata. Vi er derfor stolte over, at omkring 96% af vores fremstillede varer aldrig har forladt fabrikken i forbindelse med f.eks. forædling og derved har forårsaget et forurenende mellemstop hos en underleverandør. Vi arbejder løbende på at forbedre vores egenproduktion ved indkøb af maskinel og kompetencer, der sætter os i stand til at færdiggøre alle emner 100% in house.

I fremstillingsprocessen anvender vi desuden i udstrakt grad automatiserede processer. Dette sikrer, grundet den høje fremstillingshastighed, et minimalt energiforbrug pr. emne. Til gavn for miljøet samt, ikke mindst, for at sikre konkurrencedygtige priser på vores produkter.

Vores produktion – affald
Vores produktionsenhed kan naturligvis ikke undgå at producere en vis mængde affald. Foruden en mindre mængde fejlbehæftede delelementer, forårsages en vis mængde rester i fra- og renskæring af pap, papir og plast. Disse skærerester bliver ikke betragtet som affald, men som en ressource, der skal regenereres og genanvendes. Vi sorterer derfor alt ”affald” og sender dette til genbrug. Se kategoriseringen af vores sortering herunder.

– Pap og papir
– Plast
– Kemikalier og trykfarverester
– Jern og metal

Det sidste restaffald som ikke umiddelbart kan genanvendes, deponerer vi ikke på en traditionel losseplads, men afleverer dette til I/S-Fælles Forbrænding, som er et EMAS og ISO 14001 certificeret affaldsvarmeværk, der anvender varmen fra det forbrændte affald til opvarmning af privatboliger i Hobro-området.

Vores arbejdsmiljø
For at sikre ensartet produktkvalitet uanset årstiden, kræves at produktionslokalerne har et ensartet klima. Til sikring af dette har vi installeret et Air-Princess højtryksbefugtnings-anlæg. En yderligere fordel ved dette anlæg er, at det har en svalende effekt på lufttemperaturen om sommeren, hvilket gavner personalets arbejdsmiljø generelt.

Vores distribution
Alle medarbejdere er instrueret i, om muligt, at pakke i kartoner hvis format er optimeret til forsendelse på EUR-paller, da disse genbruges adskillige gange inden bortskaffelse. I øvrigt stabler vi vores varer i størst mulig højde på EUR-pallen, dog under hensyntagen til, at varen er pakket på forsvarlig vis.

Vi anvender desuden kun distributører med beskrevne miljøpolitikker samt et højt og optimeret flow af forsendelser.

Hvad kan vi sammen gøre for miljøet?
Når du kontakter vores konsulenter med en konkret forespørgsel, vil de som oftest spørge ind til, hvad produktet skal anvendes til, samt om vi har mulighed for at levere flere delelementer end forespurgt. Ofte har vi mulighed for at tilbyde dig en mere komplet løsning, end du i starten havde forventet, da du tog kontakt til os.

Vi tilbyder i vid udstrækning at producere flere elementer til brug i en given markedsføringskampagne. Samling af f.eks. ringbind og indhold samt pakning i individuelle forsendelsesæsker behøver heller ikke at foregå på et eksternt værksted, men kan udføres på vores fabrik i en sammenhængende og endda økonomisk givtig proces.

Vi opfordrer dig til at undgå at shoppe rundt mellem mange underleverandører i forsøget på at opnå begrænsede, hvis overhovedet nogen, besparelser på dit samlede projekt. På denne måde sparer du både miljøet for unødvendig belastninger samt din virksomhed for ekstraomkostninger til transport. 

Sammenfatning
Vores grundholdning sagt med få ord er: ”Miljøet kan man ikke certificere sig ud af. Gør noget aktivt, selv!”